Image without alt

Disclaimer

Dekuip.nl is de officiële website van Stadion Feijenoord N.V. De informatie die op dekuip.nl wordt verstrekt, is bedoeld voor persoonlijke en commerciële doeleinden.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, met betrekking tot de informatie op dekuipl.nl, komen toe aan Stadion Feijenoord N.V. Het is niet toegestaan afbeeldingen, berichten en/of andere informatie van de website over te nemen, te (her)publiceren, te verveelvoudigen en/of te distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stadion Feijenoord N.V.

Stadion Feijenoord spant zich in om juiste en volledige informatie op haar website te plaatsen, maar kan op dat punt geen garanties geven. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Stadion Feijenoord is niet aansprakelijk voor schade die (op welke wijze dan ook) ontstaat door of naar aanleiding van het gebruik of onvolledigheid van de informatie op dekuip.nl.

Heb je vragen of opmerkingen over de inhoud van dekuip.nl, stuur dan een e-mail bericht naar [email protected]. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in Nederland. De door Stadion Feijenoord verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door Stadion Feijenoord gepubliceerde privacyverklaring gebruikt.